Jørgensen & Dahl A/S
Danmark
0

Motorer til erhverv og kommercielt brug

Påhængsmotorerne i dette afsnit er godkendt efter reglerne omkring redningsfartøjer og opfylder MED og SOLAS 96/98EC af 20. december 1996.

Certifikat nummer MED-B-6670

Disse motorer opfylder ikke EU´s gældende miljøkrav og må derfor kun anvendes i Grønland eller til erhvervsbrug indenfor EU.